Kontakti

SIA "Darzaeksperts"
Brīvības iela 37, Rīga
Tālr. +371 29199660
E-pasts: darzaeksperts@gmail.com

Rekvizīti
SIA "Firma"
PVN maks. Nr.LV4000311111
Varenā iela 1/36. Rīga LV-1011
A/S Hansabanka   HABALV22
Konta Nr.LV94HABA011111111123